O Autorze

Mam skazę poznawczą nakazującą mi zawsze zadawać dwa pytania rzeczywistości mnie otaczającej oraz rozmówcom: „dlaczego" oraz „w jakim celu". Owoce tego skrzywienia pozwalają mi budować rozumienie świata jako zależności przyczynowo-skutkowych, co często prowadzi do rozczarowań ucząc jednocześnie pokory poznawczej dotyczącej zdarzeń z jednej strony, a z drugiej - pozwala lepiej rozumieć intencje ludzi z którymi rozmawiam. Otóż te porażki są najbardziej interesujące.